Terms & Conditions

Όροι Συμμετοχής στον Διαγωνισμό: “Festive”

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού:

Η εταιρεία Symeonides Coffee Cyprus Ltd, αποκλειστικός αντιπρόσωπος της αλυσίδας Costa Coffee στην Κύπρο, η οποία εδρεύει επί της Λεωφόρου Στροβόλου 292, Γραφείο 301 (3ος Όροφος), 2048, Λευκωσία, Κύπρος (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «Partners Connected Communications» και διακριτικό τίτλο «Partners Connected Communications», η οποία εδρεύει επί της οδού Κωστάκη Παντελίδη 6 στη Λευκωσία (εφεξής καλούμενη η «Διαφημιστική»), στο πλαίσιο προώθησης της νέας της διαφημιστικής εκστρατείας, προκηρύσσει διαγωνισμό με την ονομασία “Festive” (εφεξής καλούμενος ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω της σελίδας του Costa Coffee Cyprus στο Facebook που διατηρεί η Διοργανώτρια.

2. Δώρο Διαγωνισμού:

Δύο (2) νiκητές θα κερδίσουν από ένα (1) Dyson Hair air wrap.

Και ένας (1) νικητής θα κερδίσει δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό σε δίκλινο δωμάτιο στο Petit Palais hotel στις προκαθορισμένες ημερομηνίες 26-28 Ιανουαρίου. Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε επιπλέον κατανάλωση προϊόντων ή υπηρεσιών θα είναι υπό την οικονομική ευθύνη του νικητή.

(Εφεξής το «Δώρο»).

3. Δικαίωμα Συμμετοχής:

Στον Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (εφεξής καλούμενοι οι «Συμμετέχοντες») και οι οποίοι έχουν ανοίξει και διατηρούν ενεργό λογαριασμό («account») στο Facebook και στο Instagram.

 

4. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων:

 

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό, οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας, Συν-διοργανώτριας και της Διαφημιστικής, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δευτέρου βαθμού.

 

5. Διάrκεια Διαγωνισμού:

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού για τον έναν (1) νικητή του δώρου ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 4 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 07:30π.μ., έως και τις 10 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 11:59μ.μ. (εφεξής η «Διάρκεια»).

6. Τρόπος Συμμετοχής:

 

Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

 

(α) Επισκέπτεται ένα από τα ακόλουθα καταστήματα: Costa Coffee Metropolitan (Έγκωμης), Costa Coffee Nicosia Mall, Costa Coffee Metropolis Mall, Costa Coffee My Mall Limassol, Costa Coffee King’s Avenue Mall (Πάφος).

(β) Να αγοράσει ένα ρόφημα Costa Coffee.

(γ) Να βρει το γιορτινό Frame ή Photo wall στο κατάστημα.

(δ) Να βγάλει φωτογραφία με το Frame ή Photo wall στο κατάστημα.

(ε) Να δημοσιεύσει τη φωτογραφία στη σελίδα του στο Instagram, μέσω post ή story.

(ζ) Να κάνει tag/ mention την Ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης του Διοργανωτή /Costa Coffee Cyprus στη δημοσίευσή του.

Ολοκληρώνοντας την ανωτέρω διαδικασία αυτόματα αποδέχεται τους παρόντες όρους συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

 

Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας και με την επιφύλαξη του όρου 14 του παρόντος, ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής της συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

 

Οι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πολλών συμμετοχών στον διαγωνισμό, αλλά ο κάθε συμμετέχων/συμμετέχουσα, έχει το δικαίωμα να κερδίσει μόνο μία (1) φορά.

 

Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική, συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στον Διαγωνισμό, καθώς και την εγκυρότητα της συμμετοχής.

 

7. Ανάδειξη Νικητών Διαγωνισμού:

 

Μετά το πέρας του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 12:00μ.μ., θα διεξαχθεί κλήρωση για την ανάδειξη των Νικητών του Διαγωνισμού. Δύο (2) νικητές θα κερδίσουν από ένα (1) Dyson Hair air wrap.

Και ένας (1) νικητής θα κερδίσει δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό σε δίκλινο δωμάτιο στο Petit Palais hotel στις προκαθορισμένες ημερομηνίες 26-28 Ιανουαρίου.

 

 

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Διαφημιστικής (στην οδό Κωστάκη Παντελίδη 6 στη Λευκωσία), παρουσία εκπροσώπων της Διοργανώτριας. Από την κλήρωση θα αναδειχθεί ο ένας (1) νικητής (εφεξής ο «Νικητής») για τις δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό σε δίκλινο δωμάτιο στο Petit Palais hotel και οι δύο (2) νικητές που θα κερδίσουν από ένα (1) Dyson Hair air wrap. Θα αναδειχθούν επιπλέον τρεις (3) επιλαχόντες νικητές, (εφεξής καλούμενοι οι «Αναπληρωματικοί»), οι οποίοι θα μπορέσουν να διεκδικήσουν το Δώρο με σειρά προτεραιότητας, είτε σε περίπτωση μη έγκυρης συμμετοχής του Νικητή, είτε σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον Νικητή, είτε σε περίπτωση που ο Νικητής αρνηθεί ή δεν παραλάβει το δώρο του.

 

Η ανάδειξη του Νικητή και των Αναπληρωματικών θα διενεργηθεί από το σύνολο των «έγκυρων συμμετοχών». Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

 

i. έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 6 ανωτέρω,

 

ii. δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον συμμετέχοντα ή τρίτο των συστημάτων της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου,

 

iii. δεν προσβάλλει τα χρηστά ήθη, και

 

iv. έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, εντός της Διάρκειας, όπως ορίζεται στον όρο 6 ανωτέρω.

 

8. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Απόδοση του Δώρου.

Ο Νικητής θα ανακοινωθεί την ημέρα διενέργειας της κλήρωσης, επικοινωνώντας μαζί του μέσω των κοινωνικών δικτύων (Instagram), ζητώντας του να μας αποστείλει σε προσωπικό μήνυμα τα προσωπικά του στοιχεία για σκοπούς επικοινωνίας μαζί του, όπως: όνομα, επίθετο, αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, καθώς και να μας ενημερώσει από ποιο κατάστημα Costa Coffee Παγκύπρια, επιθυμεί να παραλάβει το δώρο του.

Ο Νικητής, προκειμένου να κατοχυρώσει το Δώρο του, θα πρέπει εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την κλήρωση, να απαντήσει στη Διοργανώτρια και να δηλώσει τα ανωτέρω ζητηθέντα στοιχεία. Σε περίπτωση που παρέλθει η πιο πάνω προθεσμία, ακολουθώντας την ίδια ακριβώς διαδικασία, θα ειδοποιείται από τη Διοργανώτρια ο επόμενος κατά σειρά προτεραιότητας Αναπληρωματικός, ο οποίος θα πρέπει επίσης, εντός προθεσμίας (3) ημερών να απαντήσει στη Διοργανώτρια ή και τη Διαφημιστική. Το Δώρο θα παραδοθεί στον κάθε Νικητή ή τον Αναπληρωματικό αφού έχει γίνει η επαλήθευση της ταυτότητάς του. Η παράδοση του δώρου θα γίνει σε ένα από τα καταστήματα Costa Coffee που θα επιλεχθεί από τον Νικητή ή Αναπληρωματικό. Κατά την παράδοση ο κάθε Νικητής ή Αναπληρωματικός θα φωτογραφηθεί για διαφημιστικούς σκοπούς τόσο στα ΜΜΕ καθώς και στις σελίδες κοινωνικών δικτύων και την ιστοσελίδα της Διοργανώτριας.

 

9. Σε περίπτωση που παρέλθουν οι πιο πάνω προθεσμίες, το δικαίωμα για παραλαβή του δώρου παύει να ισχύει και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας.

 

10. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του Νικητή ή/και των Αναπληρωματικών, λόγω του ότι οι τελευταίοι δεν έλαβαν την ως άνω ειδοποίηση στον αριθμό τηλεφώνου ή δεν έδωσαν απάντηση στην τηλεφωνική κλήση ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

 

11. Το Δώρο που θα δοθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι συγκεκριμένο και δεν ανταλλάσσεται με άλλα προϊόντα ή δώρα.

 

12. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής στον διαγωνισμό, της διάρκειάς του, της ημερομηνίας διεξαγωγής της κλήρωσης καθώς και της ματαίωσής του. Οι προαναφερόμενες μεταβολές θα γνωστοποιούνται στο κοινό μέσω της ιστοσελίδας της Διοργανώτριας.

 

13. H Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική έχουν το δικαίωμα να επαληθεύσουν την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσουν οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσουν την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνουν ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις, του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, την κυπριακή νομοθεσία, γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τους όρους της.

 

14. Προσωπικά Δεδομένα:

 

Ο σεβασμός της ιδιωτικότητας και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Symeonides Coffee Cyprus Ltd.

 

Ο Διοργανωτής, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που παρέχουν αυτόβουλα οι διαγωνιζόμενοι, σε συμμόρφωση προς τον Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την εφαρμοστέα κυπριακή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

15. Σκοποί και βάση επεξεργασίας

 

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των διαγωνιζόμενων γίνεται από τους αρμόδιους, εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Διοργανωτή ή και της Διαφημιστικής. Τα δεδομένα αυτά παρέχονται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, καθώς και για τη σχετική ενημέρωση σε περίπτωση νίκης και κατ’ επέκταση απόδοσης του δώρου.

 

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις είναι σύμφωνοι με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του νόμου και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

Οι Συμμετέχοντες δίνουν στη Διοργανώτρια ή/και την Διαφημιστική το δικαίωμα, δημοσίευσης του ονόματός τους, για διαφημιστικούς σκοπούς σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους τους. Επιπλέον, οι Συμμετέχοντες ρητώς συναινούν στη χρησιμοποίηση εκ μέρους της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής των προσωπικών τους δεδομένων που προκύπτουν από το υλικό της συμμετοχής τους, με σκοπό να αναρτηθούν δημοσίως στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αλλά και για την προωθητική επικοινωνία της Διοργανώτριας με κάθε τρόπο ή/και μέσο.

 

16. Περαιτέρω, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού η Διοργανώτρια ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας και η Διαφημιστική ως Εκτελούσα την επεξεργασία κατά την έννοια που έχουν οι όροι αυτοί από τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων θα τηρήσουν αρχείο με τα

προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και Νικητών που αναφέρονται ανωτέρω, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού αλλά και για την προωθητική επικοινωνία της Διοργανώτριας σε σχέση με τον Διαγωνισμό με κάθε τρόπο ή/και μέσο.

 

17. Κάθε Συμμετέχων και Νικητής έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων της σχετικής νομοθεσίας περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στη Διοργανώτρια στη Λεωφόρο Στροβόλου 292, Γραφείο 301(3ος Όροφος), 2048, Λευκωσία, είτε να αποστείλει σχετικό μήνυμα στη σελίδα στο Facebook. Υπεύθυνος δε επεξεργασίας για τις ανάγκες του νόμου αυτού ορίζεται η Διοργανώτρια.

 

Σε περίπτωση που οι διαγωνιζόμενοι θεωρούν ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, μπορούν να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, commissioner@dataprotection.gov.cy , τηλ.: 22818456.

 

18. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή (α) όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και (β) των όρων χρήσης της εφαρμογής Costa Coffee Club Cyprus App, και (γ) των πάσης φύσεως όρων χρήσης του AppStore ή/και GooglePlay και τη συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής. Ρητά επίσης διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων ή και οιουδήποτε τρίτου για παραβίαση εκ μέρους των Συμμετεχόντων των πάσης φύσεως όρων χρήσης του AppStore ή/και GooglePlay.

 

19. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το κυπριακό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της Κύπρου.

 

20. Οι παρόντες όροι συμμετοχής βρίσκονται στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου μέσω της Ιστοσελίδας του Διοργανωτή, costacoffee.com.cy.

----------------------

GENERIC TERMS AND CONDITIONS

1. INTRODUCTION: Welcome to our Costa Coffee Cyprus Website (the “Website“). This Website is published by or on behalf of Symeonides Coffee Cyprus Limited (“We” or “Costa Coffee Cyprus”) a company registered in Cyprus under registration number 152504 whose registered office is situated at 292 Strovolou Avenue, 2048 Strovolos, Nicosia, Cyprus. By accessing the Website you agree to be bound by the following terms and conditions (“Terms“) and our privacy policy (the “Privacy Policy”). Should you have any queries about the Website or the present Terms you can contact Costa Coffee Cyprus by sending an email to info@costacoffee.com.cy or by calling at +357 22 572 081. If you do not agree with the present Terms and/or our Privacy Policy you have the option of not using the Website.        

2. ACCESS COSTA COFFEE CYPRUS WEBSITE: Access to the Costa Coffee Cyprus website (the “Website”) is free. By accessing the Website you unconditionally agree to the Terms and to our Privacy Policy; please read both carefully.

3. NATURE OF WEBSITE: The Costa Coffee Cyprus Website is a website that offers the ability to view content about the brand and order online a selection of its products. It also contains information about our Loyalty Program (Costa Coffee Club Cyprus). For the terms and conditions of our Loyalty program please check our relevant page or our Costa Coffee Club Cyprus App.

4. AGE LIMIT: For a customer to be able to place online orders he/she must be 18 years old and above and possess a valid credit or debit card accepted by JCC. Costa Coffee Cyprus retains the right to refuse any request made by you.

5. PRICING & AVAILABILITY: Although we try and ensure that all details, descriptions and prices which appear on this Website are accurate, errors may occur. If we discover an error in the price of any goods which you have ordered we will inform you of this as soon as possible and give you the option of reconfirming your order at the correct price or cancelling it.

All prices are inclusive of VAT. You will not be charged delivery costs for your orders via our site.

Our delivery service is available only on selected areas. You can find out if a particular address is served by our delivery service by inserting the related postcode in our site www.costacoffee.com.cy/order-online and checking the address drop-down menu. If your address is listed, then we can serve you with our delivery service.

 

6. PAYMENT: Payment is possible through JCC. A purchase with the name << www.costacoffee.com.cy >> will appear in your bank statement.

7. COMPLAINTS: Should you have any complaints related to your online order, please contact us on +357 22 572 081 Monday- Friday 08.30-17.30.

8. PROCESS OF PERSONAL INFORMATION: Users of the website will need to provide personal or other information in application forms or any other form of communication with Costa Coffee Cyprus. Any of this information can be used by Costa Coffee Cyprus and/or their employees and/or representatives thereof when necessary for processing the orders and for the operation of the benefits program of Costa Coffee Club Cyprus in order to redeem reward amounts which have been collected or concentrated on the Costa Coffee Loyalty program or to prevent abuse of the benefits program.

Information on specific products or services which will be bought by the user from Costa Coffee Cyprus will be managed by Costa Coffee Cyprus when necessary for the processing of the order and for the operation of the benefits program of Costa Coffee Club Cyprus. The Costa Coffee Cyprus stores of which the Costa Coffee Club program will be used to collect the reward amount and return money or redeem transaction may use information about the specific products or services purchased to notify the owner of the Costa Coffee Club Cyprus account on offers or to update the data record in which the account holder of the Costa Coffee Club Cyprus is already registered following his/her consent. Any data related to specific products or services (for example, the total refund collected each month from your purchases) can be processed and analysed by Costa Coffee Cyprus, as to where and how you use the Cpsta Coffee Club Cyprus account and may be registered in the records of Costa Coffee Cyprus for processing and in order to ensure a better trading relationship with you. In this way, the account holder will be informed from time to time and in the sole discretion of Costa Coffee Cyprus for conditional offers. For a full explanation on which data will be collected and how they will be utilized please read carefully our Privacy Policy; by accepting the Terms you also fully accept the Privacy Policy.

9. WEBSITE CONTENT: All content published on the costacoffee.com.cy domain belongs exclusively to Costa Coffee Cyprus. Content from costacoffee.com.cy website shall not be used or exploited for any commercial and non-private purposes without the prior written consent of Costa Coffee Cyprus.

10. GENERAL RULES RELATING TO CONDUCT: The Website is made available for your own, personal use. The Website must not be used for any illegal or unauthorized purpose. When you use the Website you must comply with all applicable Cyprus laws and with any applicable international/European laws (together referred to as “Applicable Laws”). By using the Website you agree that you will fully comply with all Applicable Laws as well as these Terms. Specifically, but without limitation and prejudice to the rights of Costa Coffee Cyprus you agree not to (a) use the Website in any unlawfully manner or in any way which promotes illegal activity including (without limitation) copyright infringement; or (b) attempt to access without authorization the Website or any networks, servers or computer systems connected to the Website; or (c) adapt, translate, modify, tamper, infringe, any part of the Website or the pages comprising the Website; (d) translate the Website into other languages, or make derivative versions. By using the Website you agree to indemnify Costa Coffee Cyprus and its group companies in full and on demand from and against any loss, damage, costs or expenses which they suffer or incur directly or indirectly as a result of your use of the Website otherwise than in accordance with these Terms or Applicable Laws. Costa Coffee Cyprus reserves the right of disabling your account or your access to the Website in case of abuse of the Website or any other users.

11. CONTENT: The Website and all the trademarks, signs, logos, service marks and other intellectual property (“Trademarks”) related to it are the sole property of Costa Coffee Cyprus and Costa Coffee Ltd. The copyright in all material contained on, in, or available through the Website including all information, data, text, music, sound, photographs, graphics and video messages, the selection and arrangement thereof, and all source code, software compilations and other material (“Material”) is owned by or licensed to Costa Coffee Cyprus or its group companies. All rights are reserved. By accessing the website you agree that you will not otherwise copy, edit, vary, reproduce, publish, display, distribute, store, transmit, commercially exploit, disseminate in any form whatsoever or use the Material and the Trademarks without Costa Coffee Cyprus’s express permission or the relevant third party partner of Costa Coffee Cyprus.

12. LINK TO THIRD PARTIES: The Website may contain links to websites operated by third parties (“Third Party Websites“). Costa Coffee Cyprus does not have any influence or control over any such Third Party Websites unless expressly stated and, unless otherwise stated, is not responsible for and does not endorse any Third Party Websites or their availability or contents.

13. REQUESTED INFORMATION: For you to be able to use the online ordering feature of the website as well as access your account information through the website of Costa Coffee Cyprus you will need to provide Costa Coffee Cyprus with your personal information such as your name, address and phone number.

14. COSTA COFFEE CYPRUS PRIVACY POLICY: Costa Coffee Cyprus will only use your personal information in accordance with the terms of our Privacy Policy. By using the Website you acknowledge and agree that you have read and accept the terms of our Privacy Policy.

15. DISCLAIMER / LIABILITY: TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW: (A) COSTA COFFEE CYPRUS DISCLAIMS ALL LIABILITY WHATSOEVER, WHETHER ARISING IN CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) OR OTHERWISE IN RELATION TO THE WEBSITE; AND (B) ALL IMPLIED WARRANTIES, TERMS AND CONDITIONS RELATING TO THE WEBSITE (WHETHER IMPLIED BY STATUTE, COMMON LAW OR OTHERWISE), INCLUDING (WITHOUT LIMITATION) ANY WARRANTY, TERM OR CONDITION AS TO ACCURACY, COMPLETENESS, SATISFACTORY QUALITY, PERFORMANCE, FITNESS FOR PURPOSE OR ANY SPECIAL PURPOSE, AVAILABILITY, NON INFRINGEMENT, INFORMATION ACCURACY, AS BETWEEN COSTA COFFEE CYPRUS AND YOU, HEREBY EXCLUDED. IN PARTICULAR, BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE FOREGOING, WE ACCEPT NO RESPONSIBILITY FOR ANY TECHNICAL FAILURE OF THE INTERNET AND/OR THE WEBSITE; OR ANY DAMAGE OR INJURY TO USERS OR THEIR EQUIPMENT AS A RESULT OF OR RELATING TO THEIR USE OF THE WEBSITE. Costa Coffee Cyprus will not be liable, in contract, tort (including, without limitation, negligence), under statute or otherwise, as a result of or in connection with the Website, for any: (i) economic loss (including, without limitation, loss of revenues, profits, contracts, business or anticipated savings); or (ii) loss of goodwill or reputation; or (iii) special or indirect or consequential loss.            

16. SUSPENSION: Costa Coffee Cyprus fully reserves the right to suspend or cease providing any services relating to the Website published by it, and shall provide a reasonable notice for such cease.         

17. ADVERTISERS IN THE WEBSITE: We accept no responsibility for adverts contained within the Website nor we are affiliated with adverts. If you agree to purchase goods and/or services from any third party who advertises in the Website, you do so at your own risk; if you have any queries or complaints in relation to them, please contact the advertiser directly.           

18. COMPETITIONS: If you participate in any competition applicable through the Website (“Competition”) you agree to be bound by the rules of the Competition and/or any other rules which might be specified by Costa Coffee Cyprus from time to time. Costa Coffee Cyprus reserves the right to disqualify any entrant or user and/or winner in its absolute discretion.             

19. GENERAL: These Terms (as amended from time to time) constitute the entire agreement between you and Costa Coffee Cyprus concerning your use of the Website. Any decision of Costa Coffee Cyprus concerning the operation of the Website and the interpretation of the present terms and conditions shall be final and binding on all holders and users of the Website. Costa Coffee Cyprus may cancel, revoke or modify any benefits program and/or the Website and these Terms and Conditions or any account and give proper notice to the holders/users. Costa Coffee Cyprus reserves the right to proceed with any action or measure deems appropriate, if it considers that there is suspicion of abuse of its website.             

20. MODIFICATIONS OF DATA AND CONTACT COSTA COFFEE CYPRUS: In the case which you wish to correct or modify the data on the records of Costa Coffee Cyprus or delete data from the records of Costa Coffee Cyprus you can do so by sending an email to info@costacoffee.com.cy or by calling at +357 22 572 081.         

21. GOVERNING LAW: These Terms and the Privacy Policy are governed by Cyprus law, and exclusive jurisdiction on any matter relating to them will have the proper Cyprus Courts.

               

                Last revised: 11 May 2020

                Costa Coffee Cyprus Website  

 

TERMS AND CONDITIONS – COSTA COFFEE CLUB CYPRUS & APP

1. INTRODUCTION: Welcome to our Costa Coffee Club Cyprus website and application (the “Website” and “App“). This Website and App is published by or on behalf of Symeonides Coffee Cyprus Limited (“We” or “Costa Coffee Cyprus”) a company registered in Cyprus under registration number 152504 whose registered office is situated at 168 Yiannou Kranidioti Street, 2235 Latsia Nicosia, Cyprus. By downloading or otherwise accessing the Website & App you agree to be bound by the following terms and conditions (“Terms“) and our privacy policy (the “Privacy Policy”). Should you have any queries about the website, the App or the present Terms you can contact Costa Coffee Cyprus by sending an email to info@costacoffee.com.cy or by calling at +357 22 572 081. If you do not agree with the present Terms and/or our Privacy Policy you have the option of uninstalling the App and not participating in Costa Coffee Club Cyprus.

               

2. ACCESS OF APPLICATION AND COSTA COFFEE CYPRUS WEBSITE/PORTAL: Access to the App and Costa Coffee Cyprus website (the “Website”) is free. The App can be installed on more than one smartphones. By downloading and accessing the App and the Website you unconditionally agree to the Terms and to our Privacy Policy; please read both carefully.

               

3. NATURE OF APPLICATION: The Costa Coffee Cyprus mobile application is a mobile application that offers Costa Coffee Cyprus Loyalty customers the ability to view upcoming reward offers, transaction details, cashback awards and notifications.

                

4. AGE LIMIT: For a customer to be able to participate to the benefits program of the App he/she must be 18 years old and above.

               

5. USAGE OF APP: Your App and account cannot be used as credit card or a cheque guarantee card.

               

6. REDEMPTION OF REWARD AMOUNTS: To redeem reward amounts the bar code of the App must be presented to the participating stores of Costa Coffee Cyprus and at the cash registers before each purchase is made. Please note the payment for purchase can be carried out partly in cash and partly by redeeming reward amount.

 

7. TRANSFER OF REWARD AMOUNTS: The transfer or conveyance reward amounts between accounts of the App is not permitted.

               

8. REWARD VOUCHERS: The Reward Vouchers and/or reward amounts of the App cannot be exchanged for cash or by giving/returning change. The Reward Vouchers will be valid only for a specific period of time from the date of issue.

               

9. DELETION OF REWARD AMOUNTS: Costa Coffee Cyprus reserves the right to delist/delete the reward amount to each account that is not active for at least 12 (twelve) months. Additionally, the rewards and offers may have an expiration date of up to 12 (twelve) months from being awarded or issued. Costa Coffee Cyprus reserves the right to delist/delete/deactivate the reward amount or offer if it hasn’t been redeemed/used within the stated time period.               

 

10. PROCESS OF PERSONAL INFORMATION: Holders/Users of the App will need to provide personal or other information in application forms or any other form of communication with Costa Coffee Cyprus. Any of this information can be used by Costa Coffee Cyprus and/or their employees and/or representatives thereof when necessary for the operation of the benefits program of the App in order to redeem reward amounts which have been collected or concentrated on the Costa Coffee Loyalty program or to prevent abuse of the benefits program. Information on specific products or services which will be bought by the holder and user from Costa Coffee Cyprus will be managed by Costa Coffee Cyprus when necessary for the operation of the benefits program of the App. The Costa Coffee Cyprus stores of which the App will be used to collect the reward amount and return money or redeem transaction may use information about the specific products or services purchased to notify the holder of App on offers or to update the data record in which the holder of the App is already registered following his/her consent. Any data related to specific products or services (for example, the total refund collected each month from your purchases) can be processed and analysed by Costa Coffee Cyprus, as to where and how you use the App and may be registered in the records of Costa Coffee Cyprus for processing and in order to ensure a better trading relationship with you. In this way, the holder will be informed from time to time and in the sole discretion of Costa Coffee Cyprus for conditional offers. For a full explanation on which data will be collected and how they will be utilized please read carefully our Privacy Policy; by accepting the Terms you also fully accept the Privacy Policy.

               

11. COMPATIBILITY: The App is designed to be compatible with the specified version of the mobile operating systems Android 4.1 and iOS 9.0 or newer.

               

12. WEBSITE CONTENT: All content published on the costacoffee.com.cy domain belongs exclusively to Costa Coffee Cyprus. Content from costacoffee.com.cy website shall not be used or exploited for any commercial and non-private purposes without the prior written consent of Costa Coffee Cyprus.

               

13. GENERAL RULES RELATING TO CONDUCT: The App is made available for your own, personal use. The App must not be used for any commercial purpose whatsoever or for any illegal or unauthorized purpose. When you use the App you must comply with all applicable Cyprus laws and with any applicable international/European laws (together referred to as “Applicable Laws”). By using the App you agree that you will fully comply with all Applicable Laws as well as these Terms. Specifically, but without limitation and prejudice to the rights of Costa Coffee Cyprus you agree not to (a) use the App in any unlawfully manner or in any way which promotes illegal activity including (without limitation) copyright infringement; or (b) attempt to access without authorization the App or any networks, servers or computer systems connected to the App; or (c) adapt, translate, modify, tamper, infringe, any part of the App or the pages comprising the App; (d) translate the App into other languages, or make derivative versions. By installing the App you agree to indemnify Costa Coffee Cyprus and its group companies in full and on demand from and against any loss, damage, costs or expenses which they suffer or incur directly or indirectly as a result of your use of the App otherwise than in accordance with these Terms or Applicable Laws. Costa Coffee Cyprus reserves the right of disabling your account or your access to the App and the Website in case of abuse of the App or the Website or any other users.

               

14. CONTENT: The App and all the trademarks, signs, logos, service marks and other intellectual property (“Trademarks”) related to it are the sole property of Costa Coffee Cyprus and Costa Coffee Ltd. The copyright in all material contained on, in, or available through the App including all information, data, text, music, sound, photographs, graphics and video messages, the selection and arrangement thereof, and all source code, software compilations and other material (“Material”) is owned by or licensed to Costa Coffee Cyprus or its group companies. All rights are reserved. By installing the App you agree that you will not otherwise copy, edit, vary, reproduce, publish, display, distribute, store, transmit, commercially exploit, disseminate in any form whatsoever or use the Material and the Trademarks without Costa Coffee Cyprus’s express permission or the relevant third party partner of Costa Coffee Cyprus.

               

15. LINK TO THIRD PARTIES: The App may contain links to websites operated by third parties (“Third Party Websites“). Costa Coffee Cyprus does not have any influence or control over any such Third Party Websites unless expressly stated and, unless otherwise stated, is not responsible for and does not endorse any Third Party Websites or their availability or contents.

               

16. REQUESTED INFORMATION: For you to be able to use the App through your smartphones as well as access your account information through the website of Costa Coffee Cyprus you will need to provide Costa Coffee Cyprus with your personal information such as your email address. By installing the App and inserting your information on Costa Coffee Cyprus’ Website you will have the opportunity of viewing your awards, spend transactions, balance and receive notifications as you agree from time to time. In order to be able to install the App to your smartphones as well as access your account through Costa Coffee Cyprus’ Website you will need to have/insert a valid email address and a password.

               

17. COSTA COFFEE CYPRUS PRIVACY POLICY: Costa Coffee Cyprus will only use your personal information in accordance with the terms of our Privacy Policy. By using the App you acknowledge and agree that you have read and accept the terms of our Privacy Policy.

                

18. DISCLAIMER / LIABILITY: TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW: (A) COSTA COFFEE CYPRUS DISCLAIMS ALL LIABILITY WHATSOEVER, WHETHER ARISING IN CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) OR OTHERWISE IN RELATION TO THE APP; AND (B) ALL IMPLIED WARRANTIES, TERMS AND CONDITIONS RELATING TO THE APP (WHETHER IMPLIED BY STATUTE, COMMON LAW OR OTHERWISE), INCLUDING (WITHOUT LIMITATION) ANY WARRANTY, TERM OR CONDITION AS TO ACCURACY, COMPLETENESS, SATISFACTORY QUALITY, PERFORMANCE, FITNESS FOR PURPOSE OR ANY SPECIAL PURPOSE, AVAILABILITY, NON INFRINGEMENT, INFORMATION ACCURACY, AS BETWEEN COSTA COFFEE CYPRUS AND YOU, HEREBY EXCLUDED. IN PARTICULAR, BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE FOREGOING, WE ACCEPT NO RESPONSIBILITY FOR ANY TECHNICAL FAILURE OF THE INTERNET AND/OR THE APP; OR ANY DAMAGE OR INJURY TO USERS OR THEIR EQUIPMENT AS A RESULT OF OR RELATING TO THEIR USE OF THE APP. Costa Coffee Cyprus will not be liable, in contract, tort (including, without limitation, negligence), under statute or otherwise, as a result of or in connection with the App, for any: (i) economic loss (including, without limitation, loss of revenues, profits, contracts, business or anticipated savings); or (ii) loss of goodwill or reputation; or (iii) special or indirect or consequential loss.

               

19. SUSPENSION: Costa Coffee Cyprus fully reserves the right to suspend or cease providing any services relating to the apps published by it, and shall provide a reasonable notice for such cease.

               

20. ADVERTISERS IN THE APP: We accept no responsibility for adverts contained within the App nor we are affiliated with adverts. If you agree to purchase goods and/or services from any third party who advertises in the App, you do so at your own risk; if you have any queries or complaints in relation to them, please contact the advertiser directly.

               

21. COMPETITIONS: If you participate in any competition applicable through the App (“Competition”) you agree to be bound by the rules of the Competition and/or any other rules which might be specified by Costa Coffee Cyprus from time to time. Costa Coffee Cyprus reserves the right to disqualify any entrant or user and/or winner in its absolute discretion.

               

22. IN-APP VOUCHER CODES: Any in-app voucher codes issued by Costa Coffee Cyprus may only be used in accordance with our terms and conditions as specified by Costa Coffee Cyprus.

               

23. GENERAL: These Terms (as amended from time to time) constitute the entire agreement between you and Costa Coffee Cyprus concerning your use of the App. Any decision of Costa Coffee Cyprus concerning the operation of the App and the interpretation of the present terms and conditions shall be final and binding on all holders and users of the App. Costa Coffee Cyprus may cancel, revoke or modify any benefits program and/or the App and these Terms and Conditions or any account and give proper notice to the holders/users. Costa Coffee Cyprus reserves the right to proceed with any action or measure deems appropriate, if it considers that there is suspicion of abuse of the any benefits program and/or the App and/or any account of the App and/or its website or the related promotions and offers.

               

24. MODIFICATIONS OF DATA AND CONTACT COSTA COFFEE CYPRUS: In the case which you wish to correct or modify the data on the records of Costa Coffee Cyprus or delete data from the records of Costa Coffee Cyprus you can do so by sending an email to info@costacoffee.com.cy or by calling at +357 22 572 081.

               

25. GOVERNING LAW: These Terms and the Privacy Policy are governed by Cyprus law, and exclusive jurisdiction on any matter relating to them will have the proper Cyprus Courts.

               

                Last revised: 25 June 2020