Όροι και προϋποθέσεις

Όροι Συμμετοχής στον Διαγωνισμό: “Festive”

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού:

Η εταιρεία Symeonides Coffee Cyprus Ltd, αποκλειστικός αντιπρόσωπος της αλυσίδας Costa Coffee στην Κύπρο, η οποία εδρεύει επί της Λεωφόρου Στροβόλου 292, Γραφείο 301 (3ος Όροφος), 2048, Λευκωσία, Κύπρος (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «Partners Connected Communications» και διακριτικό τίτλο «Partners Connected Communications», η οποία εδρεύει επί της οδού Κωστάκη Παντελίδη 6 στη Λευκωσία (εφεξής καλούμενη η «Διαφημιστική»), στο πλαίσιο προώθησης της νέας της διαφημιστικής εκστρατείας, προκηρύσσει διαγωνισμό με την ονομασία “Festive” (εφεξής καλούμενος ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω της σελίδας του Costa Coffee Cyprus στο Facebook που διατηρεί η Διοργανώτρια.

 

2. Δώρο Διαγωνισμού:

 

Δύο (2) νικητές θα κερδίσουν από ένα (1) Dyson Hair air wrap.

Και ένας (1) νικητής θα κερδίσει δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό σε δίκλινο δωμάτιο στο Petit Palais hotel στις προκαθορισμένες ημερομηνίες 26-28 Ιανουαρίου. Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε επιπλέον κατανάλωση προϊόντων ή υπηρεσιών θα είναι υπό την οικονομική ευθύνη του νικητή.

(Εφεξής το «Δώρο»).

 

3. Δικαίωμα Συμμετοχής:

 

Στον Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (εφεξής καλούμενοι οι «Συμμετέχοντες») και οι οποίοι έχουν ανοίξει και διατηρούν ενεργό λογαριασμό («account») στο Facebook και στο Instagram.

 

4. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων:

 

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό, οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας, Συν-διοργανώτριας και της Διαφημιστικής, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δευτέρου βαθμού.

 

5. Διάρκεια Διαγωνισμού:

 

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού για τον έναν (1) νικητή του δώρου ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 4 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 07:30π.μ., έως και τις 10 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 11:59μ.μ. (εφεξής η «Διάρκεια»).

 

 

6. Τρόπος Συμμετοχής:

 

Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

 

(α) Επισκέπτεται ένα από τα ακόλουθα καταστήματα: Costa Coffee Metropolitan (Έγκωμης), Costa Coffee Nicosia Mall, Costa Coffee Metropolis Mall, Costa Coffee My Mall Limassol, Costa Coffee King’s Avenue Mall (Πάφος).

(β) Να αγοράσει ένα ρόφημα Costa Coffee.

(γ) Να βρει το γιορτινό Frame ή Photo wall στο κατάστημα.

(δ) Να βγάλει φωτογραφία με το Frame ή Photo wall στο κατάστημα.

(ε) Να δημοσιεύσει τη φωτογραφία στη σελίδα του στο Instagram, μέσω post ή story.

(ζ) Να κάνει tag/ mention την Ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης του Διοργανωτή /Costa Coffee Cyprus στη δημοσίευσή του.

Ολοκληρώνοντας την ανωτέρω διαδικασία αυτόματα αποδέχεται τους παρόντες όρους συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

 

Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας και με την επιφύλαξη του όρου 14 του παρόντος, ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής της συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

 

Οι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πολλών συμμετοχών στον διαγωνισμό, αλλά ο κάθε συμμετέχων/συμμετέχουσα, έχει το δικαίωμα να κερδίσει μόνο μία (1) φορά.

 

Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική, συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στον Διαγωνισμό, καθώς και την εγκυρότητα της συμμετοχής.

 

7. Ανάδειξη Νικητών Διαγωνισμού:

 

Μετά το πέρας του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 12:00μ.μ., θα διεξαχθεί κλήρωση για την ανάδειξη των Νικητών του Διαγωνισμού. Δύο (2) νικητές θα κερδίσουν από ένα (1) Dyson Hair air wrap.

Και ένας (1) νικητής θα κερδίσει δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό σε δίκλινο δωμάτιο στο Petit Palais hotel στις προκαθορισμένες ημερομηνίες 26-28 Ιανουαρίου.

 

 

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Διαφημιστικής (στην οδό Κωστάκη Παντελίδη 6 στη Λευκωσία), παρουσία εκπροσώπων της Διοργανώτριας. Από την κλήρωση θα αναδειχθεί ο ένας (1) νικητής (εφεξής ο «Νικητής») για τις δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό σε δίκλινο δωμάτιο στο Petit Palais hotel και οι δύο (2) νικητές που θα κερδίσουν από ένα (1) Dyson Hair air wrap. Θα αναδειχθούν επιπλέον τρεις (3) επιλαχόντες νικητές, (εφεξής καλούμενοι οι «Αναπληρωματικοί»), οι οποίοι θα μπορέσουν να διεκδικήσουν το Δώρο με σειρά προτεραιότητας, είτε σε περίπτωση μη έγκυρης συμμετοχής του Νικητή, είτε σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον Νικητή, είτε σε περίπτωση που ο Νικητής αρνηθεί ή δεν παραλάβει το δώρο του.

 

Η ανάδειξη του Νικητή και των Αναπληρωματικών θα διενεργηθεί από το σύνολο των «έγκυρων συμμετοχών». Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

 

i. έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 6 ανωτέρω,

 

ii. δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον συμμετέχοντα ή τρίτο των συστημάτων της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου,

 

iii. δεν προσβάλλει τα χρηστά ήθη, και

 

iv. έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, εντός της Διάρκειας, όπως ορίζεται στον όρο 6 ανωτέρω.

 

8. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Απόδοση του Δώρου.

Ο Νικητής θα ανακοινωθεί την ημέρα διενέργειας της κλήρωσης, επικοινωνώντας μαζί του μέσω των κοινωνικών δικτύων (Instagram), ζητώντας του να μας αποστείλει σε προσωπικό μήνυμα τα προσωπικά του στοιχεία για σκοπούς επικοινωνίας μαζί του, όπως: όνομα, επίθετο, αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, καθώς και να μας ενημερώσει από ποιο κατάστημα Costa Coffee Παγκύπρια, επιθυμεί να παραλάβει το δώρο του.

Ο Νικητής, προκειμένου να κατοχυρώσει το Δώρο του, θα πρέπει εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την κλήρωση, να απαντήσει στη Διοργανώτρια και να δηλώσει τα ανωτέρω ζητηθέντα στοιχεία. Σε περίπτωση που παρέλθει η πιο πάνω προθεσμία, ακολουθώντας την ίδια ακριβώς διαδικασία, θα ειδοποιείται από τη Διοργανώτρια ο επόμενος κατά σειρά προτεραιότητας Αναπληρωματικός, ο οποίος θα πρέπει επίσης, εντός προθεσμίας (3) ημερών να απαντήσει στη Διοργανώτρια ή και τη Διαφημιστική. Το Δώρο θα παραδοθεί στον κάθε Νικητή ή τον Αναπληρωματικό αφού έχει γίνει η επαλήθευση της ταυτότητάς του. Η παράδοση του δώρου θα γίνει σε ένα από τα καταστήματα Costa Coffee που θα επιλεχθεί από τον Νικητή ή Αναπληρωματικό. Κατά την παράδοση ο κάθε Νικητής ή Αναπληρωματικός θα φωτογραφηθεί για διαφημιστικούς σκοπούς τόσο στα ΜΜΕ καθώς και στις σελίδες κοινωνικών δικτύων και την ιστοσελίδα της Διοργανώτριας.

 

9. Σε περίπτωση που παρέλθουν οι πιο πάνω προθεσμίες, το δικαίωμα για παραλαβή του δώρου παύει να ισχύει και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας.

 

10. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του Νικητή ή/και των Αναπληρωματικών, λόγω του ότι οι τελευταίοι δεν έλαβαν την ως άνω ειδοποίηση στον αριθμό τηλεφώνου ή δεν έδωσαν απάντηση στην τηλεφωνική κλήση ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

 

11. Το Δώρο που θα δοθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι συγκεκριμένο και δεν ανταλλάσσεται με άλλα προϊόντα ή δώρα.

 

12. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής στον διαγωνισμό, της διάρκειάς του, της ημερομηνίας διεξαγωγής της κλήρωσης καθώς και της ματαίωσής του. Οι προαναφερόμενες μεταβολές θα γνωστοποιούνται στο κοινό μέσω της ιστοσελίδας της Διοργανώτριας.

 

13. H Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική έχουν το δικαίωμα να επαληθεύσουν την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσουν οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσουν την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνουν ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις, του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, την κυπριακή νομοθεσία, γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τους όρους της.

 

14. Προσωπικά Δεδομένα:

 

Ο σεβασμός της ιδιωτικότητας και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Symeonides Coffee Cyprus Ltd.

 

Ο Διοργανωτής, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που παρέχουν αυτόβουλα οι διαγωνιζόμενοι, σε συμμόρφωση προς τον Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την εφαρμοστέα κυπριακή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

15. Σκοποί και βάση επεξεργασίας

 

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των διαγωνιζόμενων γίνεται από τους αρμόδιους, εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Διοργανωτή ή και της Διαφημιστικής. Τα δεδομένα αυτά παρέχονται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, καθώς και για τη σχετική ενημέρωση σε περίπτωση νίκης και κατ’ επέκταση απόδοσης του δώρου.

 

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις είναι σύμφωνοι με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του νόμου και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

Οι Συμμετέχοντες δίνουν στη Διοργανώτρια ή/και την Διαφημιστική το δικαίωμα, δημοσίευσης του ονόματός τους, για διαφημιστικούς σκοπούς σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους τους. Επιπλέον, οι Συμμετέχοντες ρητώς συναινούν στη χρησιμοποίηση εκ μέρους της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής των προσωπικών τους δεδομένων που προκύπτουν από το υλικό της συμμετοχής τους, με σκοπό να αναρτηθούν δημοσίως στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αλλά και για την προωθητική επικοινωνία της Διοργανώτριας με κάθε τρόπο ή/και μέσο.

 

16. Περαιτέρω, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού η Διοργανώτρια ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας και η Διαφημιστική ως Εκτελούσα την επεξεργασία κατά την έννοια που έχουν οι όροι αυτοί από τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων θα τηρήσουν αρχείο με τα

προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και Νικητών που αναφέρονται ανωτέρω, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού αλλά και για την προωθητική επικοινωνία της Διοργανώτριας σε σχέση με τον Διαγωνισμό με κάθε τρόπο ή/και μέσο.

 

17. Κάθε Συμμετέχων και Νικητής έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων της σχετικής νομοθεσίας περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στη Διοργανώτρια στη Λεωφόρο Στροβόλου 292, Γραφείο 301(3ος Όροφος), 2048, Λευκωσία, είτε να αποστείλει σχετικό μήνυμα στη σελίδα στο Facebook. Υπεύθυνος δε επεξεργασίας για τις ανάγκες του νόμου αυτού ορίζεται η Διοργανώτρια.

 

Σε περίπτωση που οι διαγωνιζόμενοι θεωρούν ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, μπορούν να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, commissioner@dataprotection.gov.cy , τηλ.: 22818456.

 

18. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή (α) όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και (β) των όρων χρήσης της εφαρμογής Costa Coffee Club Cyprus App, και (γ) των πάσης φύσεως όρων χρήσης του AppStore ή/και GooglePlay και τη συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής. Ρητά επίσης διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων ή και οιουδήποτε τρίτου για παραβίαση εκ μέρους των Συμμετεχόντων των πάσης φύσεως όρων χρήσης του AppStore ή/και GooglePlay.

 

19. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το κυπριακό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της Κύπρου.

 

20. Οι παρόντες όροι συμμετοχής βρίσκονται στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου μέσω της Ιστοσελίδας του Διοργανωτή, costacoffee.com.cy.