Διανομείς

Προσφέρουν χαμόγελα διανέμοντας περήφανα τον αγαπημένο καφέ Costa Coffee στο προσωπικό χώρο των πελατών μας.

 

Προφίλ υποψηφίων

Υπεύθυνα άτομα που λαμβάνουν σοβαρά τους κανόνες οδήγησης και ασφάλειας όπως δίνονται δια νόμου και από την εταιρεία.

Απαραίτητη η κατοχή άδειας οδήγησης και εμπειρία σε παρόμοια θέση εργασίας

Job Application Form

____

Upload requirements
Costa Coffee Cyprus collects, processes and keeps in electronic format the minimum necessary personal data only for the purpose of evaluating the probability of your recruitment and by submitting your application you hereby give consent to such use. In the event that you are not selected for employment, your personal data will be destroyed immediately after the completion of the evaluation/ interview process unless you have given us consent to keep your data for longer by clicking the below button.

captcha wrapper